Štôlne Vajarská - pokračovanie

Kameňolom Vajarská v Rohožníku je zaujímavá lokalita. Nové informácie ma opäť zaviedli do jeho podzemných priestorov.

Malokarpatská štôlňa

Okrem všeobecne známych podzemných objektov ukrývajú Malé Karpaty aj menej známe miesta. Tak je to aj s nasledujúcou štôlňou.

Povrchová ťažba kameňa - historický kameňolom nad Devínom

Historické kameňolomy nie sú len doménou Brezovských Karpát, ale dajú sa nájsť aj neďaleko hlavného mesta.

Fialková dolina

Zaujímavá diera, ktorá by mohla predstavovať začiatok prieskumnej štôlne, sa nachádza vo Fialkovej doline, neďaleko bratislavskej mestskej časti Devín.


Kolárska štôlňa I a okolie

Po niekoľkých príspevkoch z povrchu Malých Karpát sa vrátim späť k názvu tohto blogu, opäť sa dostanem do ich podzemia. Za prieskumný objekt som si zvolil Kolársku štôlňu.

Povrchová ťažba kameňa - Dechtice starý kameňolom

Téma predchádzajúcich dvoch príspevkov o kameňolomoch v Brezovských Karpatoch pokračuje predstavením starého lomu pri Dechticiach.

Povrchová ťažba kameňa - Chtelnica Malé Skalky

V predchádzajúcom príspevku som opisoval lokalitu Trianova, v tomto sa zameriam na rozsiahlejšiu oblasť ale s podobným zameraním. Kameňolom Malé Skalky.